آمادگی ارتش ملی سوریه برای اجرای عملیات احتمالی علیه سازمان تروریستی

ارتش ملی سوریه آماده می‌شود تا توانایی‌های نظامی خود را در بهترین سطح در مبارزه با تهدیدات مناطق تحت اشغال تروریست‌ها مانند تل رفعت و منبج حفظ کند

1852835
آمادگی ارتش ملی سوریه برای اجرای عملیات احتمالی علیه سازمان تروریستی

ارتش ملی سوریه که امنیت مناطق در معرض حملات سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در شمال سوریه را تامین می‌کند، به فعالیت‌های خود برای آماده‌سازی برای عملیات احتمالی علیه این سازمان ادامه می‌دهد.

ارتش ملی سوریه آماده می‌شود تا توانایی‌های نظامی خود را در بهترین سطح در مبارزه با تهدیدات مناطق تحت اشغال تروریست‌ها مانند تل رفعت و منبج حفظ کند.

ارتش ملی سوریه که از عملیات سپر فرات، شاخه زیتون و چشمه صلح ترکیه علیه سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ حمایت می‌کند، فعالیت‌هایی در زمینه مشارکت احتمالی در عملیات‌های جدید نیز انجام می‌دهد.

برای همین، در آمادگی‌هایی که در اعزاز واقع در مقابل استان کیلیس در مرز ترکیه-سوریه انجام یافت، وضعیت تسلیحات سنگین از جمله خودروهای نفربر زرهی، راکت‌اندازهای چندگانه و خمپاره‌انداز و توانایی‌های جنگنجویان مورد بازنگری قرار گرفت.

نیروهای ارتش ملی سوریههر از چندگاهی با انجام تمرینات، موقعیت خود را در برابر سازمان تروریستی و تجزیه‌طلبپ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ تقویت می‌کنند.  خبرهای مرتبط