ترکیه 363 مهاجر افغانی را به کشورشان بازگرداند

سیصد و شصت و سه مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان به منظور اعزام به کشورشان از شهر ادیرنه به استانبول منتقل شدند

1851526
ترکیه 363 مهاجر افغانی را به کشورشان بازگرداند

فعالیت‌ها برای استرداد مهاجران غیرقانونی که در تاریخ‌های مختلف دستگیر شده و موقتا در مراکز استرداد اتباع خارجی در سراسر ترکیه اقامت می‌کنند، همچنان ادامه دارد.

در این راستا، 363 مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان پس از طی مراحل قانونی از ادیرنه به استانبول منتقل شده و با هواپیما به افغانستان اعزام خواهند شد.

ترکیه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را با استراتژی‌ ویژه‌ای انجام می‌دهد. تلاش‌های فشرده برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی که در سراسر کشور دستگیر و به‌طور موقت در مراکز مهاجرت استانی اسکان داده شده‌اند، به کشورهایشان ادامه دارد.خبرهای مرتبط