وضعیت اضطراری یک ماه در جمهوری خودمختار کاراکالپاکستان

در جمهوری خودمختار کاراکالپاکستان وضعیت اضطراری یک ماهه (OHAL) اعلام شد

1851128
وضعیت اضطراری یک ماه در جمهوری خودمختار کاراکالپاکستان

در ازبکستان، در جمهوری خودمختار کاراکالپاکستان که در آن تظاهرات برگزار شد، وضعیت اضطراری یک ماهه (OHAL) اعلام شد.

با امضای فرمان رئیس جمهور شوکت میرضیایف، پس از ارائه برخی پیشنهادات در خصوص اصلاح مواد مربوط به وضعیت جمهوری خودمختار کاراکالپاکستان در قانون اساسی ازبکستان، وضعیت فوق العاده در کاراکالپاکستان اعلام شد و تظاهرات اعتراضی برگزار گردید.

در این فرمان آمده است که تصمیم وضعیت اضطراری به منظور تامین امنیت شهروندان، حفظ حقوق و آزادی های آنان، رعایت قانون و حفظ نظم اتخاذ شده است.

بر این اساس، منع رفت و آمد از ساعت 21:00 تا 07:00 به وقت محلی در سرتاسر کاراکالپاکستان اعمال خواهد شد.

در چارچوب وضعیت اضطراری، حفاظت از ساختمان‌ها و سازه‌های مهم منطقه به مدت یک ماه تقویت می‌شود، محدودیت‌هایی برای آزادی تردد شهروندان و جتی وسایل نقلیه اعمال میشود، بررسی هویت شهروندان انجام خواهد شد، ورود و خروج به کاراکالپاکستان محدود خواهد شد، رویدادهای دسته جمعی از جمله ورزش و سرگرمی نیز برگزار نخواهد شد.

همچنین با این فرمان، ریاست کمیسیون وضعیت اضطراری کاراکالپاکستان تشکیل و رستم کورایف، فرمانده گارد ملی ازبکستان به عنوان رئیس منصوب شد.

رئیس جمهور میرضیایف به شهر نوکوس، مرکز جمهوری خودمختار کاراکالپاکستان، جایی که روز گذشته تظاهرات اعتراضی برگزار شد رفت و با رهبران این منطقه دیدار کرد.

میرضیایف در سخنرانی خود در اینجا گفت که اصول قانون اساسی در مورد وضعیت کاراکالپاکستان با در نظر گرفتن نظرات مردم تغییر نخواهد کرد.خبرهای مرتبط