فعالیت‌های ترکیه برای استرداد مهاجران نامنظم همچنان ادامه دارد

صد و سی و شش مهاجر نامنظم تبعه افغانستان از شهر کوجاائلی ترکیه به کشورشان بازگردانده خواهند شد.

1851002
فعالیت‌های ترکیه برای استرداد مهاجران نامنظم همچنان ادامه دارد

 

فعالیت‌ها برای استرداد مهاجران نامنظم که در تاریخ‌های مختلف دستگیر شده و موقتا در مراکز استرداد اتباع خارجی در سراسر ترکیه اقامت می‌کنند، همچنان ادامه دارد.

در این راستا، 136 مهاجر نامنظم تبعه افغانستان تحت تدابیر امنیتی از قرقلرایلی به فرودگاه کوجاائلی منتقل و با هواپیما به افغانستان اعزام خواهند شد.خبرهای مرتبط