131 مهاجر غیرقانونی افغانستان به کشورشان بازگردانده شدند

مقامات پلیس ترکیه به ادامه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی تاکید می‌کنند

1848096
131 مهاجر غیرقانونی افغانستان به کشورشان بازگردانده شدند

پلیس ترکیه اعلام کرد که 131 مهاجر غیرقانونی افغانستان که به صورت غیرقانونی وارد این کشور شده بودند، با پرواز عادی از فرودگاه استانبول به کابل بازگردانده شدند.

ترکیه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را با استراتژی‌ ویژه‌ای انجام می‌دهد. تلاش‌های فشرده برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی که در سراسر کشور دستگیر و به‌طور موقت در مراکز مهاجرت استانی اسکان داده شده‌اند، به کشورهای‌شان ادامه دارد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، به‌دنبال آغاز پروازها به افغانستان در 27 ژانویه 2022 در سراسر ترکیه 25 هزار 576 مهاجر غیرقانونی افغانستان دستگیر و به کشورشان بازگردانده شدند. از این میان 18 هزار و 5 نفر با 99 پرواز چارتر و 7571 نفر نیز با پرواز عادی به افغانستان بازگردانده شدند.

 خبرهای مرتبط