اعزام هیاتی از پاکستان به کابل برای تمدید آتش‌بس با طالبان پاکستان

دولت پاکستان جهت مذاکره بر سر تمدید آتش‌بس با طالبان پاکستان به کابل هیاتی اعزام کرد.

1836301
اعزام هیاتی از پاکستان به کابل برای تمدید آتش‌بس با طالبان پاکستان

دو مقام امنیتی پاکستان اعلام کردند که دولت این کشور جهت مذاکره بر سر تمدید آتش‌بس با طالبان پاکستان به کابل، پایتخت افغانستان هیاتی 50 نفره اعزام کرده است.

همچنین دو عضو طالبان پاکستان نیز تایید کرد که هیات 50 نفره دولت این کشور وارد کابل شده است.

دولت پاکستان در رابطه با این موضوع بیانیه رسمی منتشر نکرد.خبرهای مرتبط