امیر کویت استعفای دولت را قبول کرد

شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت، استعفای دولت به ریاست شیخ صباح الخالد الحامد را که ماه گذشته ارائه شده بود، قبول کرد

1824949
امیر کویت استعفای دولت را قبول کرد

شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت، استعفای دولت به ریاست شیخ صباح الخالد الحامد را که ماه گذشته ارائه شده بود، قبول کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی این کشور "کونا"، فرمانی مبنی بر پذیرش استعفای نخست وزیر و وزرای دولت صادر شده است.

در این فرمان آمده است که نخست وزیر و وزیران تا تشکیل دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.

الحامد در دیداری که با ولیعهد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح در روز 5 آوریل در کاخ بیان در استان حوالی در جنوب پایتخت انجام داد، استعفای کابینه خود را ارائه کرده بود.

در این گزارش اطلاعاتی در مورد دلیل استعفای دولت ارائه نشده است.

حامد که به اتهام "اقدام بر خلاف قانون اساسی و عدم همکاری با نهادهای قانونگذاری" در مجلس رای اعتماد داده بود، پس از حدود یک هفته استعفا داد.خبرهای مرتبط