10 تروریست سازمان تروریستی جدایی طلب پ.ک.ک از پای درآمدند

نیروهای مسلح قهرمان ترکیه ما به تخریب لانه های ترور در شمال سوریه ادامه می دهند

1818686
10 تروریست سازمان تروریستی جدایی طلب پ.ک.ک از پای درآمدند

در شمال سوریه 10 تروریست سازمان تروریستی جدایی طلب پ.ک.ک/YPG خنثی شدند.

در بیانیه وزارت دفاع ملی (MSB)، اعلام گردید: "نیروهای مسلح قهرمان ترکیه ما به تخریب لانه های ترور در شمال سوریه ادامه می دهند. 10 تروریست PKK/YPG که در مناطق چشمه صلح، سپر فرات و شاخه زیتون دیده شدند، با خودروهای پشتیبانی آتش خنثی شدند."خبرهای مرتبط