برنامه آکادمی عالی نظامی آذربایجان با برنامه‌های دانشگاه دفاع ملی جمهوری ترکیه هماهنگ شد

وزیر دفاع آذربایجان: حمایت اخلاقی و سیاسی ترکیه برادر، نقش مهمی در پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ (27 سپتامبر - 9 نوامبر 2020) داشت

1762178
برنامه آکادمی عالی نظامی آذربایجان با برنامه‌های دانشگاه دفاع ملی جمهوری ترکیه هماهنگ شد

برنامه آکادمی عالی نظامی آذربایجان با برنامه‌های دانشگاه دفاع ملی جمهوری ترکیه هماهنگ شد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع آذربایجان، ژنرال ذاکر حسن‌اف وزیر دفاع آذربایجان از آکادمی عالی نظامی آذربایجان در باکو که به نام حیدر علی‌اف رئیس جمهور فقید این کشور نامگذاری شده است، بازدید و با دانشجویان و کارکنان آموزش و پرورش دیدار کرد.

حسن‌اف در سخنرانی خود تأکید کرد که حمایت اخلاقی و سیاسی ترکیه برادر، نقش مهمی در پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ (27 سپتامبر - 9 نوامبر 2020) (در برابر اشغال 30 ساله ارمنستان) داشت.

حسن‌اف در مورد اصلاحات در ارتش گفت: برنامه آکادمی عالی نظامی با برنامه تدریس شده در دانشگاه دفاع ملی جمهوری ترکیه هماهنگ شده است. این یکی از اقدامات مهمی است که برای آموزش افسران حرفه ای در ارتش آذربایجان انجام شده است.خبرهای مرتبط