فلسطین طرح احداث 3557 واحد مسکونی جدید از سوی اسرائیل در قدس اشغالی را محکوم کرد

تلویزیون اسرائیل دیروز گزارش داد که کمیته طراحی و ساخت و ساز شهرداری این کشور در قدس تصمیم طرح احداث 3557 واحد مسکونی جدید در این شهر را اتخاذ کرده است

1757963
فلسطین طرح احداث 3557 واحد مسکونی جدید از سوی اسرائیل در قدس اشغالی را محکوم کرد

وزارت امور خارجه فلسطین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: ما تصویب طرح احداث 3557 واحد مسکونی در قدس اشغالی از سوی شهرداری اسرائیل در این شهر مقدس را محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه همچنین آمده، این اقدام بخشی از توسعه شهرک‌سازی و یهودی سازی شهر قدس بوده و گزینه راه حل دو دولتی را تضعیف می‌کند.

شبکه 7 تلویزیون اسرائیل دیروز گزارش داد که کمیته طراحی و ساخت و ساز شهرداری این کشور در قدس تصمیم طرح احداث 3557 واحد مسکونی جدید در این شهر را اتخاذ کرده است.خبرهای مرتبط