رینا امیری به‌عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان تعیین شد

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا از طریق توئیتر خود اعلام کرد که رینا امیری را به‌عنوان نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان تعیین کرده‌ است

1754558
رینا امیری به‌عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان تعیین شد

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا از طریق توئیتر خود اعلام کرد که رینا امیری را به‌عنوان نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان تعیین کرده‌ است.

بلینکن اظهار داشت که «استفانی فاستر»، یکی دیگر از کارمندان باتجربه‌ وزارت خارجه‌ امریکا را نیز به‌عنوان مشاور در امور کمک به زنان و دختران افغانستان منصوب کرده‌اند.

وی گفت: دو مقام با تجربه و محترم، کارهای حیاتی وزارت خارجه آمریکا برای زنان افغان، دختران و حقوق بشر را پیش خواهند برد.

وی افزود: امیری به عنوان نماینده ویژه روی موضوعات مهمی مانند حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان، دختران و سایر جوامع در معرض خطر کار خواهد کرد.

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: ما خواهان یک افغانستان صلح آمیز، باثبات و امن هستیم که در آن همه افغان‌ها بتوانند زندگی کنند و در شمول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیشرفت کنند. امیری برای این منظور از نزدیک با من همکاری خواهد کرد.خبرهای مرتبط