رزمایش ارتش آذربایجان با پهپادهای مسلح بایراکتار ترکیه

در چهارچوب رزمایش، پهپادها اهداف دشمن فرضی را شناسایی و امحا کردند

1742094
رزمایش ارتش آذربایجان با پهپادهای مسلح بایراکتار ترکیه

ارتش آذربایجان با پهپادهای مسلح بایراکتار ساخت ترکیه رزمایش ترتیب داد.

در تصاویری که وزارت دفاع آذربایجان منتشر کرده است، به صحنه‌های خارج کردن پهپادهای بایراکتار از آشیانه، انتقال به پیست پرواز، کنترل از سوی کارشناسان، سوخت‌گیری و بارگیری مهمات جای داده شد.

در چهارچوب رزمایش، پهپادها اهداف دشمن فرضی را شناسایی و امحا کردند.خبرهای مرتبط