جهان عرب قرار گرفتن سازمان‌های فلسطینی توسط اسرائیل در لیست تروریستی را محکوم کرد

13 حزب و سازمان سیاسی از جهان عرب، اعلام 6 سازمان غیردولتی فلسطینی توسط اسرائیل به عنوان گروه‌های تروریستی را محکوم کردند

1724367
جهان عرب قرار گرفتن سازمان‌های فلسطینی توسط اسرائیل در لیست تروریستی را محکوم کرد

13 حزب و سازمان سیاسی از جهان عرب، اعلام 6 سازمان غیردولتی فلسطینی توسط اسرائیل به عنوان گروه‌های تروریستی را محکوم کردند.

حزب کارگران تونس (چپ) بیانیه محکومیت مشترکی را با امضای 13 نهاد از تونس، مراکش، فلسطین، اردن، موریتانی، لبنان، مصر، سوریه، کویت و بحرین در حساب رسانه‌های اجتماعی خود منتشر کرد.

بیانیه مشترک شامل نکات زیر است:

ما این طبقه بندی را محکوم می‌کنیم و آن را به عنوان بخشی از سیاست اشغالگر صهیونیستی که حقوق مردم فلسطین را غصب می‌کند می‌پذیریم . تروریسم واقعی از نظر تاریخی به عنوان گسترش باندهای تروریستی و جنایتکار تثبیت شده است و به غصب زمین، کشتار و آواره کردن مردم فلسطین تخصیص یافته است. 

در این بیانیه که همبستگی اصولی با این سازمان های مردم نهاد ادامه خواهد داشت، از همه آزادگان جهان خواسته شد تا این طبقه‌بندی تروریسم را رد کنند.

دولت اسرائیل در 23 اکتبر اعلام کرد که 6 سازمان حقوق بشر فلسطینی را که ادعا می‌کند وابسته به جبهه مردمی برای آزادی فلسطین (PFLP) هستند در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.

به گزارش جروزالم پست اسرائیل، وزارت دادگستری اسرائیل؛ آژانس حمایت از زندانیان ضمیر، قانون الحق برای حقوق بشر، مرکز تحقیق و توسعه بیسان، شبکه دفاع از زندانیان فلسطینی سمیدون، اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی و جنبش بین‌المللی دفاع از حقوق کودک شاخه فلسطین غیرقانونی اعلام شده بودند.

 خبرهای مرتبط