رتبه اول کنکور افغانستان در ترکیه تحصیل خواهد کرد

سیلگی اسماعیل‌خیل، رتبه اول کنکور افغانستان برای تحصیلات عالی با بورسیه تحصیلی ترکیه به استانبول می‌آید.

1723169
رتبه اول کنکور افغانستان در ترکیه تحصیل خواهد کرد

 

سیلگی اسماعیل‌خیل، رتبه اول کنکور افغانستان برای تحصیلات عالی در رشته زبان انگلیسی با حمایت سفارت ترکیه در کابل و سازمان تُرک‌های خارج از کشور و جوامع خویشاوند (ی.ت.ب) به ترکیه می‌آید.

سیلگی اسماعیل‌خیل با بورسیه تحصیلی در دانشگاه جراح پاشا آموزش خواهد دید.

چنگیز آیدیمیر، مشاور آموزشی سفارت ترکیه در کابل در فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی، سیلگی را بدرقه کرد.

آیدیمیر اظهار داشت: خانواده اسماعیل‌خیل علاقه زیادی به ادامه تحصیل دخترشان درترکیه داشتند، سیلگی به دلیل موفقیتش با بورسیه در رشته زبان انگلیسی در دانشگاه جراح پاشا به تحصیل خواهد پرداخت.

وی افزود: ترکیه از دانش‌آموزان موفق برای ادامه تحصیل آنها حمایت می‌کند، درچارچوب بورسیه تحصیلی ترکیه دانش‌آموزان موفق پس از اتمام تحصیل در ترکیه به کشور خودشان بر می‌گردند و به مردم خود خدمت خواهند کرد.خبرهای مرتبط