ادامه ششمین دور از مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو

روسای هیئت‌‌های رژیم اسد و هیئت نمایندگی اپوزیسیون سوریه برای اولین بار در ششمین دور از مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو گرد هم آمدند.

1722998
ادامه ششمین دور از مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو

ششمین دور از مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو ادامه دارد و احمد کوزباری که مسئولیت رهبری هیئت رژیم اسد را بر عهده دارد با هادی البحره، رئیس هیئت نمایندگی اپوزیسیون سوریه گرد هم آمدند.

نشست مشورتی در 30 ژانویه 2018 در شهر سوچی تحت رهبری ترکیه، روسیه و ایران، مقرر شد که کمیته قانون اساسی تاسیس شود.

کوزباری که در 5 دور اول جلسات کمیته رفتار سازش‌ناپذیری از خود نشان داد، برای اولین بار با هادی البحره سر یک میز نشست.

محمد احمد، عضو ترکمن کمیته قانون اساسی سوریه در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: گرد هم آمدن هیئت رژیم اپوزیسیون نشانه نرم شدن نیست باید آن را فشار بدانیم، زیرا رژیم هرگز با مسئله قانون اساسی مثبت برخورد نکرده است. این ممکن است ناشی از فشار کشورهای خارجی باشد یا ممکن است ناشی از نفوذ و تاثیر روسیه ترکیه یا سایر کشورها نشات گرفته باشد.

وی تاکید کرد: رژیم در نتیجه فشارهای بین‌المللی مجبور به نشستن سر میز مذاکره کمیته تنها در دور ششم شروع به انجام وظیفه اصلی خود کرد.

طارق الکردی، عضو کمیته قانون اساسی سوریه نیز گفت: «دو رئیس مشترک روزهای یکشنبه و دوشنبه سر میز مذاکره نشستند. دو رئیس این جلسه روز سه شنبه با مشارکت پدرسن برگزار کردند. این یک تحول مثبت است. می‌توانیم بگوییم که محتاط اما خوش بین هستیم. منتظر نتیجه هستیم، نه وعده های پوچ».خبرهای مرتبط