یاد قربانیان حملات ارامنه به گنجه گرامی داشته شد

در این حملات شمار زیادی از مردم گنجه جان باختند

1721097
یاد قربانیان حملات ارامنه به گنجه گرامی داشته شد

یاد قربانیان حملات سال پیش ارمنستان در گنجه دومین شهر بزرگ قره‌باغ کوهستانی گرامی داشته شد.

نیروهای ارمنی در جنگ 44 روزه که 27 سپتامبر سال 2020 با تعرض علیه آذربایجان آغاز گردید، بطور مستقیم غیرنظامیان را مورد هدف قرار دادند.

در بین مناطقی که در جریان این حملات مورد هدف قرار گرفتند شهر گنجه دومین شهر بزرگ آذربایجان قرار داشت.  

در حملاتی که روزهای چهارم، هشتم ، یازدهم و هفدهم ماه اکتبر با موشک‌های دور برد به شهر گنجه ترتیب یافت، 26 غیرنظامی کشته شده و 130 نفر نیز مجروح گردیدند.

در اولین سالگرد این حملات بی‌رحمانه یاد کشته شده‌گان گرامی داشته شد.

هزاران نفر با حمل پرچم‌های آذربایجان بسوی مناطقی که مورد هدف قرار گرفته شده بودند، راهپیمایی کردند.

در حملات ارامنه به 7 شهر مختلف 100 غیرنظامی کشته شده و بیش از 400 نفر نیز مجروح شدند.

در خلال حملات تعداد زیادی خانه تخریب شده و به زیرساخت شهر صدمه وارد شد. خبرهای مرتبط