تیراندازی گروه‌های مسلح غیرقانونی ارمنستان به کاروان خودروهای حامل مصالح ساختمانی آذربایجان

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد گروه‌های مسلح غیرقانونی ارمنستان کاروان خودروهای حامل مصالح ساختمانی از شهر سوقاووشان به کلبجر را مورد تیراندازی قرار دادند

1719220
تیراندازی گروه‌های مسلح غیرقانونی ارمنستان به کاروان خودروهای حامل مصالح ساختمانی آذربایجان

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد گروه‌های مسلح غیرقانونی ارمنستان کاروان خودروهای حامل مصالح ساختمانی از شهر سوقاووشان به کلبجر را مورد تیراندازی قرار دادند.

در بیانیه این وزارتخانه گزارش شده است که قسمت‌های جلو و عقب و چرخ‌های خودروی پلیس نظامی آذربایجان که در مقابل کاروان حرکت می‌کرد، مورد اصابت قرار گرفته و در این حمله کسی کشته و زخمی نشده است.

در این بیانیه آمده است شلیک گروه های مسلح غیرقانونی ارمنستان به سمت کاروانی از خودروهای غیرنظامی همراه با عناصر روسی در حال انجام وظیفه موقت در منطقه و حمل مصالح ساختمانی برای بازسازی مناطق آزاد شده، غیرقابل قبول است.

خاطرنشان شد به فرماندهی عناصر روسی و مرکز رصد مشترک ترکیه و روسیه برای بررسی این حادثه مراجعه شده است.

 

 خبرهای مرتبط