ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به ادلب

سازمان ملل متحد 103 کامیون حامل کمکهای بشردوستانه را از طریق ترکیه به شهر ادلب سوریه ارسال کرد

1719027
ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به ادلب

سازمان ملل متحد 103 کامیون حامل کمکهای بشردوستانه را از طریق ترکیه به شهر ادلب سوریه ارسال کرد.

این کامیون‌ها از دروازه مرزی «جلوه‌گؤزو» شهر ریحانلی در استان حاتای عبور کردند.

کمک‌های مذکور قرار است در میان نیازمندان ادلب و ساکنان حومه آن توزیع شود.خبرهای مرتبط