ارسال 99 ترلیر حامل کمک‌های بشردوستانه از سوی سازمان ملل به سوریه

این ترلیرها از گذرگاه جیلوه‌گوز وارد سوریه شدند

1718559
ارسال 99 ترلیر حامل کمک‌های بشردوستانه از سوی سازمان ملل به سوریه

سازمان ملل متحد 99 تریلر حامل کمک بشردوستانه به شهر ادلب سوریه ارسال کرد.

تریلرهای حامل کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از c وارد سوریه شدند.

لوازم کمکی در ترلیرها در ادلب و مناطق روستایی آن بین نیازمندان توزیع خواهد شد.خبرهای مرتبط