جوزف بورل : افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است

اجلاس وزرای رشد و توسعه اتحادیه اروپا با شرکت جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

1718273
جوزف بورل : افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است

جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اشاره به وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در افغانستان اعلام کرد: افغانستان در آستانه فروپاشی قرار داشته و بایستی بالفور وارد عمل شد.

وزرای رشد و توسعه اتحادیه اروپا با شرکت جوزف بورل از طریق ویدیوـ کنفرانس اجلاس غیررسمی با مضمون افغانستان ترتیب دادند.

بورل در این اجلاس چنین گفت: وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. بنظر شورای پناهندگان نروژ اگر افغانستان موفق به دریافت کمک لازمه نگردد، دستکم یک میلیون کودک با خطر سرما در زمستان و گرسنگی مواجه خواهند شد. نمی‌توانیم به انتظار نشسته و تماشاگر باشیم. باید وارد عمل شده و بسرعت اقداماتی انجام دهیم. 

جوزف بورل با اشاره به اینکه با وزرای رشد و توسعه نحوه پیدایش راه‌های ملموس افزایش حمایت از مردم افغانستان را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند گفت: این به معنی معتبر نبودن پنج معیار مورد قبول از سوی شورای نبوده و حتی برعکس هنوز هم معتبر بوده و بمنظور ادامه همکاری منظم در راه رشد و توسعه افغانستان باید بطور کامل بجای آورده شوند.

شایان ذکر است: جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبلا اعلام کرده بود که رفتارهای طالبان را بر اساس پنج معیار " عدم صادر کردن تروریسم به دیگر کشورها " ، " احترام به حقوق زنان ، حقوق بشر و قبول برتری حقوق و آزادی مطبوعات، تسهیل در واگذاری کمک‌های انسانی ارسالی، صدور اجازه به خارج شدن خارجیان و شهروندان در معرض خطر افغانی از کشور و تاسیس یک دولت موقت فراگیر به نمایندگی کلیه نیروهای سیاسی در افغانستان از طریق مذاکرات مورد ارزیابی قرار خواهند داد.خبرهای مرتبط