تجمع زنان افغانستانی در اعتراض به محدودیت‌های آموزشی طالبان

زنان افغان با تجمع در کابل نسبت به محدودیت‌های آموزشی و شغلی ایجاد شده از سوی طالبان اعتراض کردند

1717719
تجمع زنان افغانستانی در اعتراض به محدودیت‌های آموزشی طالبان

زنان افغانستانی با تجمع در کابل پایتخت این کشور، اعتراض خود نسبت به محدودیت‌های آموزشی و شغلی ایجاد شده از سوی گروه طالبان را نشان دادند.

حدود 15 زن با تجمع در پارک شهر نو در مرکز کابل و حمل نوشته‌هایی خواستار بازگشت حقوق آموزشی و شغلی خود شدند.

زنان افغان با سر دادن شعارهایی نسبت به محدودیت های ایجاد شده برای زنان افغنستانی پس از روی کار آمدن گروه طالبان در 15 آگوست اعتراض کردند.

زنان معترض نوشته هایی چون «سکوت جهان خجالت آور است»، «جامعه بدون زن نابود می‌شود»، «برابری زن و مرد به معنی توسعه افغانستان است» و «از حقوق زنان افغان دفاع کنید» را حمل کردند.

برخی از مردان و کدکان حاضر در پارک نیز حمایت خود از تجمع زنان معترض را نشان دادند.

شکریه سادات یکی از زنان معترض با اعلام اینکه علی رغم تلاش‌های زیاد موفق به کسب اجازه از طالبان به منظور برگزاری تظاهرات نشده اند، در اینباره گفت: می توان به زور قدرت را به دست گرفت اما برای به دست آوردن حمایت مردم باید تلاش کرد. به حرف زنان گوش دهید. طالبان در صورت ادامه این روند سقوط خواهد کرد.

رحیمه نوروزی یکی دیگر از معترضین نیز خواستار عدم سکوت جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق زنان در افغانستان شد.خبرهای مرتبط