آغاز رای گیری ویژه برای گروههای خاص در عراق

در عراق، مراکز رأی گیری برای نیروهای امنیتی، پناهجویان و زندانیان باز شدند تا در در "روز رای گیری ویژه" برای انتخابات عمومی زودهنگام شرکت کنند.

1716704
آغاز رای گیری ویژه برای گروههای خاص در عراق

 

مراکز انتخاباتی واقع در بسیاری از مناطق پایتخت بغداد درهای خود را به روی سربازان و پلیس، پناهندگان داخلی و زندانیانی که می‌خواهند رای دهند باز کردند.

تدابیر شدید امنیتی برای جلوگیری از حملات تروریستی احتمالی در مقابل مراکز انتخاباتی اتخاذ شد. وسایل نقلیه نظامی نیز در مقابل مراکز انتخاباتی که با  سیم‌های سیمی احاطه شده بود، قرار داده شد.

کسانی که برای رای دادن به مرکز انتخابات مراجعه می‌کنند، اجازه ندارند تلفن همراه خود را به داخل ببرند.

این کشور با جمعیت تقریبی 40 میلیون نفر بیش از 24 میلیون رای دهنده دارد. بقیه رای دهندگان عراقی روز یکشنبه رای خواهند داد.خبرهای مرتبط