بازگشایی گذرگاه مرزی جابر بین اردن و سوریه

گذرگاه مرزی جابر بین اردن و سوریه که از 57 روز بدین‌طرف بسته بود، مجددا بازگشایی خواهد شد

1711183
بازگشایی گذرگاه مرزی جابر بین اردن و سوریه

گذرگاه مرزی جابر بین اردن و سوریه که از 57 روز بدین‌طرف بسته بود، مجددا بازگشایی خواهد شد.

مازین الفرایه وزیر کشور اردن طی سخنانی اعلام داشت، گذرگاه مرزی جابر که بدلیل درگیری‌ها در شهر درعای سوریه واقع در جنوب این کشور بسته شده بود، روز چهارشنبه 29 سپتامبر بازگشایی خواهد شد.

الفرایه گفت، گذرگاه مرزی جابر که در 31 ماه ژوئن بسته شده بود، بعد از رفع تدارکات فنی و لجستیکی، برای عبور مسافرین و لوازم گشایش خواهد یافت.

وی با اشاره براینکه، اردن و سوریه دو کشور برادر هستند، اظهار داشت، این تصمیم  با درنظر گرفتن تدابیر امنیتی، بهداشتی و تحرک بخشیدن به تجارت و گردشگری اتخاذ شده است.خبرهای مرتبط