اتحادیه اروپا به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد

اتحادیه اروپا قصد دارد حضوری حداقلی با توجه به شرایط امنیتی در کابل پایتخت افغانستان داشته باشد

1708713
اتحادیه اروپا به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد

کمیسیون اتحادیه اروپا امروز طی نشستی تصمیمی را اتخاذ کرد که بر اساس آن پلتفرمی منطقه‌ای به منظور هماهنگی با همسایگان افغانستان برای همکاری در زمینه‌های سیاسی راه‌اندازی خواهد شد.

در این تصمیم همچنین تاکید شد که اتحادیه اروپا به تلاش‌های خود برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه و به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد.

اتحادیه اروپا در راستای این تصمیم قصد دارد حضوری حداقلی با توجه به شرایط امنیتی در کابل پایتخت افغانستان داشته باشد.

به گفته مقامات اروپایی این حضور در مواردی چون رساندن کمک‌های بشردوستانه، رصد کردن وضعیت انسانی در این کشور و همچنین به روند خروج افرادی که می‌خواهند افغانستان را ترک کنند، کمک کند.

کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین گفت که تعامل و برقراری ارتباط دیپلماتیک با طالبان منوط به انجام پنج شرط به ویژه احترام به حقوق زنان و دختران توسط طالبان است.

مقامات اروپایی تاکید کردند که این به معنی به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان نیست و رویکرد اروپا در مقابل افغانستان متناسب با اقدامات و سیاست طالبان در این کشور شکل خواهد گرفت.خبرهای مرتبط