یاری آمریکا به خروج یک خانواده از افغانستان

مطبوعات آمریکا گزارشی در این خصوص با استناد به مقامات این‌کشور درج کردند

1703815
یاری آمریکا به خروج یک خانواده از افغانستان

ایالات متحده آمریکا در پی عقب‌نشینی کامل از افغانستان در 30 اوت برای اولین بار به خارج شدن یک خانواده از این‌کشور یاری کرد.

مطبوعات آمریکا در گزارشی با استناد به مقامات این‌کشور نوشتند: با کمک ایالات متحده آمریکا یک شهروند آمریکایی و کودکان او از راه زمینی موفق به فرار به یکی از کشورهای همسایه گردیده‌است.

به گفته این مقامات، افراد مذکور در مرز زمینی کشور مورد بحث از سوی کارکنان سفارت آمریکا مورد استقبال قرار گرفته است. بعلت نگرانی‌های امنیتی پیرامون مسیر فرار شهروند آمریکایی و خانواده‌اش اطلاعات جامعی ارائه نگردید.خبرهای مرتبط