عراق هزاران اثر باستانی مسروقه خود را تحویل گرفت

بیش از 17 هزار اثر باستانی که از طرق غیرقانونی به خارج از کشور منتقل شده بود، به این کشور بازگردانده شد.

1685606
عراق هزاران اثر باستانی مسروقه خود را تحویل گرفت

بیش از 17 هزار اثر باستانی که از طرق غیرقانونی به خارج از کشور منتقل شده بود، به این کشور بازگردانده شد.

فواد حسین، وزیر خارجه عراق در مورد عاقبت آثار تاریخی مسروقه از موزه‌های این کشور در جریان اشغال آمریکا در سال 2003 اعلام کرد که مجموع آثار باستانی تحویل گرفته شده از سال 2016 تا‌کنون به 17هزار و 338 قطعه رسیده است. 

وی گفت:" به 17 هزار و 321 اثر باستانی از آمریکا، 9 قطعه باستانی از ژاپن، 7 اثر باستانی از هلند و یک قطعه از ایتالیا دست یافتیم."

در جریان اشعال عراق توسط آمریکا در سال 2003 شمار زیادی آثار باستانی به غارت رفتند و از کشور خارج شدند.

موزه بغداد در پی 12 سال در سال 2015 مجددا بازگشایی شد. خبرهای مرتبط