سیاست جمهوری ترک قبرس شمالی در مورد منطقه بسته ماراش

دفتر ریاست جمهوری ترک قبرس شمالی: سیاست دایر بر بازگشایی منطقه بسته ماراش مشخص شده و فعالیت‌ها آغاز شده است

1682223
سیاست جمهوری ترک قبرس شمالی در مورد منطقه بسته ماراش

دفتر ریاست جمهوری ترک قبرس شمالی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، در چهارچوب تصمیم اتخاذ شده در نشست شورای وزیران جمهوری ترک قبرس شمالی در سال 2019 ، سیاست دایر بر بازگشایی منطقه بسته ماراش مشخص شده و فعالیت‌ها آغاز شده است.

در این اطلاعیه با اشاره براینکه، منطقه بسته ماراش که سرزمین جمهوری ترک قبرس شمالی می‌باشد، دیگر بعنوان یکی از مسایل قبرس محسوب نشده و بصورت جزیی از زندگی روزمره در خواهد آمد. واگذاری منطقه بسته ماراش در چهارچوب تصمیم جدیدی به حکومت دیگری، دیگر موردبحث نخواهد بود.

در اطلاعیه گفته شد، جمهوری ترک قبرس شمالی هیچ‌گونه چشمداشتی در حق و حقوق دیگران نداشته و سیاست ماراش در راستای دست‌‌یابی صاحبان حق به حقوق خود که سالیان مدید در انتظار آن بسر می‌برند، اتخاذ شده است.

در اطلاعیه با تاکید براینکه، رویکرد اتحادیه اروپا در مورد جزیره قبرس، عبارت از سیاست بخش روم‌نشین و تکرار گفتمان‌ها می‌باشد، گفته شد، دست‌یابی به یک توافق عادلانه و قابل‌تداوم در قبرس تنها در چهارچوب مذاکرات بعد از توافقات متکی بر اراده آزاد طرفین امکان‌پذیر است. در این باب نیز برابری هر دو طرف اهمیت حیاتی دارد. راه‌حل تنها با توافق مشترک طرفین ظاهر خواهد شد. تمامی طرفین از جمله اتحادیه اروپا باید  این موضع را قبول کرده و راستای آن عمل کنند.خبرهای مرتبط