علی‌اف سفیر جدید آذربایجان در آنکارا را تعیین کرد

رشاد محمد‌اف به عنوان سفیر جدید کشورش در آنکارا پایتخت ترکیه منصوب شد

1680378
علی‌اف سفیر جدید آذربایجان در آنکارا را تعیین کرد

الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان، رشاد محمد‌اف را به عنوان سفیر جدید کشورش در آنکارا پایتخت ترکیه معرفی کرد.

محمداف پیشتر سفیر آذربایجان در نورسلطان پایتخت قزاقستان بوده است.

خزر ابراهیم سفیر کنونی آذربایجان در آنکارا به باکو فراخوانده شده است.خبرهای مرتبط