نقض آتش بس توسط رژیم بشار اسد: 13 غیرنظامی در ایام عید قربان کشته شد

در طول ایام عید، آتش بس توسط رژیم بشار اسد 47 بار نقض شد

1679252
نقض آتش بس توسط رژیم بشار اسد:  13 غیرنظامی در ایام عید قربان کشته شد

در حالی که نقض آتش بس توسط رژیم بشار اسد و طرفداران آن در منطقه کاهش تنش ادلب در سوریه ادامه دارد، در طول ایام عید قربان 13 غیرنظامی از جمله 3 کودک جان خود را از دست دادند.

در طول ایام عید، آتش بس 47 بار نقض شد.

در حالی که 13 غیرنظامی در این حملات جان خود را از دست دادند، 19 غیرنظامی زخمی شدند. در میان کشته شدگان در روستای ایبلین که حملات در آنها شدت گرفته است، 3 کودک نیز وجود دارد.

در حملاتی که از ابتدای سال 2021 توسط رژیم و طرفداران آن انجام شده است، در مجموع 98 غیرنظامی کشته و 245 غیرنظامی زخمی شدند.

در این حملات 16 تاسیسات زیربنایی و آب، 2 مسجد، 3 مدرسه، 2 مرکز بهداشتی، 5 پمپ بنزین و 4 اردوگاه به شدت آسیب دیدند.

پس از توافق صورت گرفته بین ترکیه و روسیه در تاریخ 5 مارس 2020، آتش بس در ادلب دوباره آغاز شد. با این حال ، رژیم اسد اخیراً به طور فزاینده ای آتش بس را نقض می کند.

هزاران غیرنظامی به دلیل حملات رژیم و طرفداران آن مجبور به ترک خانه های خود شدند.خبرهای مرتبط