حمله ارتش ارمنستان به خط مرزی این کشور با آذربایجان: یک سرباز آذربایجانی کشته شد

آذربایجان اعلام کرد که در نتیجه حمله ارتش ارمنستان یک سرباز شهید شد

1679235
حمله ارتش ارمنستان به خط مرزی این کشور با آذربایجان: یک سرباز آذربایجانی کشته شد

آذربایجان اعلام کرد که در نتیجه حمله ارتش ارمنستان یک سرباز شهید شد.

بر اساس بیانیه صادره از وزارت دفاع آذربایجان، ساعت 16 به وقت محلی، در مرز میان دو کشور ارتش ارمنستان مواضع آذربایجان در استان کلبجر را مورد هدف قرار داد.

در نتیجه شلیک تک تیراندازان ارمنی به سوی آذربایجان، یک سرباز کشته شد.

ارتش آذربایجان به این حمله پاسخ داد.

طی بیانیه مذکور با اعلام اینکه آذربایجان با یک چنین حملاتی سعی در ایجاد تنش در مرزها را دارد، گفته شد که مسئولیت این عمل تحریک آمیز، ارمنستان میباشد.خبرهای مرتبط