مذاکرات گئیر پدرسون و سرگئی لاوروف

گئیر پدرسون وضعیت اقتصادی در سوریه بسیار بغرنج و دشوار توصیف کرد

1678864
مذاکرات گئیر پدرسون و سرگئی لاوروف

گئیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه قبل از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو پایتخت روسیه ضمن اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی در سوریه بسیار نابسامان و بغرنج است گفت: در سوریه از هر ده نفر نه نفر با فقر و نداری به زندگی خود ادامه می‌دهند.

پدرسون ضمن اشاره به اینکه سوریه تقریبا به سه منطقه تقسیم شده‌ است اعلام کرد: این وضعیت باید تغییر کند. ولی برای این باید نحوه اجرای قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد را مشخص کنیم.

وی ضمن اشاره به اهمیت تطبیق قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت با موضوعات انسانی تاکید کرد: سازمان ملل متحد در این زمینه هر چه در توان دارد؛ انجام خواهد داد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز به اهمیت این دیدار اشاره کرده و گفت: این دیدار بویژه از نظر امیدواری به تشکیل جلسه کمیته قانون اساسی سوریه حائز اهمیت بوده و فرصتی برای پیش‌بینی آینده است.خبرهای مرتبط