بمب‌گذاری در شهرستان الباب سوریه؛ 2 مجروح

نیروهای امنیتی به احتمال ترتیب حمله از سوی سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب ی‌پ‌گ/پ‌ک‌ک تاکید می‌کنند

1676700
بمب‌گذاری در شهرستان الباب سوریه؛ 2 مجروح

در نتیجه انفجار بمب جاسازی در خودروی در حال پارک در مرکز شهرستان الباب سوریه که در عملیات سپر فرات از ترور پاکسازی شده است، 2 غیرنظامی مجروح شدند.

مجروحین حمله تروریستی به بیمارستان انتقال یافتند.

با تاثیر انفجار به اطراف خسارت وارد شد.

نیروهای امنیتی با انجام بررسی‌هایی در محل حادثه، به احتمال ترتیب حمله از سوی سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب ی‌پ‌گ/پ‌ک‌ک تاکید کردند.خبرهای مرتبط