آمادگی نیروهای مسلح تاجیکستان در مرز با افغانستان

رئیس جمهور تاجیکستان: وضعیت امنیتی در مرز کشورش با افغانستان برای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل هم‌سود نیز حائز اهمیت است

1676472
آمادگی نیروهای مسلح تاجیکستان در مرز با افغانستان

امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هنگام بازدید از مرکز فرماندهی نیروهای نظامی این کشور در ناحیه میرسیدعلی همدانی استان ختلان طی سخنانی گفت: وضعیت امنیتی در مناطق مرزی برای ما و برای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل هم‌سود نیز بسیار مهم است.

به گزارش خبرگزاری رسمی تاجیکستان خاور، وی همچنین افزود: نظامیان ما با تمام توان وآمادگی کامل مرزهای کشور و دیگر مناطق جهان را از تهدیدات و چالش‌های مختلف مانند تروریسم و ​​افراط گرایی، قاچاق سلاح و مواد مخدر محافظت می‌کنند.

تاجیکستان همزمان با تشدید درگیری‌های میان گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان، امنیت مرزی خود با این کشوررا تقویت کرده است. روسیه نیز تعهد کرده که از این تاجیکستان حمایت خواهد کرد.

تاجیکستان وافغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند.

خبرگزاری آناتولی خبرهای مرتبط