بیش از 30 درصد کودکان لبنانی گرسنه می‌خوابند

یونیسف اعلام کرد که بیش از 30 درصد کودکان در لبنان به‌دلیل بحران اقتصادی در این کشور گرسنه به خواب می‌روند.

1668340
بیش از 30 درصد کودکان لبنانی گرسنه می‌خوابند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» طی گزارشی اعلام کرد که بیش از 30 درصد کودکان در لبنان به‌دلیل فقر و بحران اقتصادی در این کشور گرسنه به خواب می‌روند.

براساس این گزارش، 77 درصد خانواده‌ها در لبنان امکان تامین مواد غذایی کافی برای فرزندان خود را ندارند. همچنین 60 درصد خانواده‌های لبنانی با وام‌گیری با جمع‌آوری قبوض پرداخت نشده می‌توانند مواد غذایی بخرند.

یونیسف در گزارش خود تصریح کرد که هیچ فرد شاغل در خانواده‌های 40 درصد کودکان لبنانی وجود ندارد و 30 درصد از این کودکان از مراقبت‌های بهداشتی اولیه محروم هستند.

این سازمان همچنین مقامات لبنان را به ارائه نیازهای اضطراری و مراقبت‌های بهداشتی اولیه برای تمام کودکان در این کشور دعوت کرد.خبرهای مرتبط