محمود عباس: توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل "یک توهم" است

رئیس دولت فلسطین گفت توافقنامه‌های عادی‌سازی که بین برخی کشورهای عربی و اسرائیل امضا شده "یک توهم" است و موفق نخواهد شد

1667029
محمود عباس: توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل "یک توهم" است

محمود عباس رئیس دولت فلسطین گفت توافقنامه‌های عادی‌سازی که بین برخی کشورهای عربی و اسرائیل امضا شده "یک توهم" است و موفق نخواهد شد.

سخنرانی تصویری از پیش ضبط شده عباس در افتتاحیه کنفرانسی که با همکاری جنبش فتح و دانشگاه آزاد قدس ترتیب داده شده بود، پخش شد.

عباس در سخنان خود گفت: "برای همه روشن شده است که به اصطلاح" توافقنامه‌های عادی‌سازی ابراهیمی "(عادی سازی با اسرائیل) توهمی است که موفق نخواهد شد." 

وی با اشاره به اینکه صلح و امنیت تنها زمانی حاصل می‌شود که اشغال پایان یابد و مردم فلسطین به آزادی، استقلال و حق تأسیس یک کشور فلسطین با پایتختی قدس شرقی برسند، گفت: "جهان اسرائیل را به عنوان کشوری اشغالگر و نژادپرست دیده است و جامعه جهانی برای پذیرش فلسطین، شاهد تغییر تدریجی است."

 خبرهای مرتبط