درگیری پلیس اسرائیل با فلسطینیان در راهپیمایی پرچم

نیروهای اسرائیل بسوی فلسطینیان غزه‌ای معترض به "راهمپیایی پرچم" یهودیان افراطی در دروازه دمشق بیت‌المقدس شرقی تیراندازی کردند

1658913
درگیری پلیس اسرائیل با فلسطینیان در راهپیمایی پرچم

نیروهای اسرائیل بسوی فلسطینیان غزه‌ای معترض به "راهمپیایی پرچم" یهودیان افراطی در دروازه دمشق بیت‌المقدس شرقی تیراندازی کردند.

جوانان فلسطینی معترض به راهپیمایی پرچم یهودیان افراطی در نزدیکی سیم‌های خاردار مرز غزه – اسرائیل لاستیک  خودرو آتش زدند.

نیروهای اسرائیل نیز با گلوله‌های واقعی بسوی جوانان تیراندازی کرده و از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

در این میان یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل، آنهایی را که در راهپیمایی پرچم شعارهای نژادگرستانه سر می‌دادند، بعنوان لکه ننگ ملت اسرائیل ارزیابی کرد.

لاپید طی پیام توئیتری نوشت، برخی ها پرچم اسرائیل را در دست گرفته و شعار " مرگ بر اعراب " سر می‌دهد، این قابل درک نیست. آنها لکه ننگ ملت اسرائیل هستند.

لاپید در پیام دیگری ضمن قدردانی از عمر بار لو وزیر امنیت داخلی اسرائیل بخاطر کنترل و هدایت راهپیمایی، اظهار داشت، موجودیت برخی از رادیکال‌ها که موجب می‌شوند، پرچم اسرائیل نفرت و نژادپرستی را تداعی کند، قابل‌قبول نیست.

حدود 5 هزار یهودی افراطی با حمایت پلیس اسرائیل ضمن حمل پرچم این کشور مدتی دست به تظاهرات زده و ضمن ایجاد مزاحمت برای برخی از روزنامه‌نگاران و جوانان  فلسطینی، شعار " مرگ بر اعراب " سر دادند.  خبرهای مرتبط