ضرب و شتم یک جوان فلسطینی در راهپیمایی ملی گرایان یهودی توسط نیروهای اسرائیل

نیروهای اسرائیلی در جریان یک تظاهرات متعلق به ملی‌گرایان یهودی به یک مرد فلسطینی حمله کردند.

1659201
ضرب و شتم یک جوان فلسطینی در راهپیمایی ملی گرایان یهودی توسط نیروهای اسرائیل

نیروهای اسرائیلی در جریان یک تظاهرات متعلق به ملی‌گرایان یهودی به یک مرد فلسطینی حمله کردند. 

یک جوان فلسطینی که در جریان راهپیمایی ملی‌گرایان یهودی در دروازه شام با حمل پرچم فلسطین وارد جمعیت افراط گرایان شده بود، مورد ضرب و شتم نیروهای فلسطینی قرار گرفت. خبرهای مرتبط