درگیری میان نیروهای امنیتی و تروریستها در پاکستان

در نتیجه درگیری به میان آمده میان نیروهای امنیتی و تروریستها، یک نظامی جانش را از دست داد

1656128
درگیری میان نیروهای امنیتی و تروریستها در پاکستان

در ایالت بلوچستان پاکستان، در نتیجه درگیری به میان آمده میان نیروهای امنیتی و تروریستها، یک نظامی جانش را از دست داد.

واحد روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان، اعلام کرد که در منطقه کاران بلوچستان، میان تروریستها و نیروهای امنیتی درگیری به میان آمده است.

در این درگیریها 2 تروریست از پای در آمده و یک سرباز جانش را از دست داد.

در این بیانیه در رابطه با اینکه تروریستها وابسته به کدام سازمان میباشند، اطلاعاتی ارائه نشد.خبرهای مرتبط