تظاهرات اعتراضی علیه سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ در سوریه

مردم ساکن مناطق تحت اشغال سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک / ی پ گ در سوریه، نسبت به افزایش 2-3 برابری قیمت سوخت واکنش نشان دادند

1641655
تظاهرات اعتراضی علیه سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ در سوریه

مردم ساکن مناطق تحت اشغال سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک / ی پ گ در سوریه، نسبت به افزایش 2-3 برابری قیمت سوخت واکنش نشان دادند.

در استان‌های شمال شرقی حسکه و دیرالزور و همچنین در مناطق آمودا، رومیلان، مابیدبه، قمیشلی، دریک در سوریه، افزایش قیمت منابع انرژی سازمان تروریستی از جمله گاز طبیعی، گازوئیل و بنزین مورد اعتراض قرار گرفت.

معترضین دکه مستقر در به اصطلاح نقطه ایست بازرسی تروریستهای پ ک ک /و ی پ گ در دیرالزور را سوزانده و راه ارتباطی دیرالزور به حسکه را مسدود کردند.

در تظاهرات اعتراضی برگزار شده در منطقه نشوه حسکه از وجود کشته و زخمی در اثر تیراندازی سازمان تروریستی خبر داده شد. 

کرکره بازارهای محله در مناطق فوق‌الذکر نیز بسته شد.

مناطقی که توسط سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ در استانهای دیرالزور و حسکه اشغال شده است، از نظر نفت و گاز طبیعی غنی‌ترین منابع انرژی سوریه هستند.

 خبرهای مرتبط