یک غار متعلق به سازمان تروریستی پ ک ک در شمال عراق منهدم شد

وزارت دفاع ملی در حساب سایتهای اجتماعی، تصاویری از لحظه انهدام غار و مهمات را منتشر کرد

1639511
یک غار متعلق به سازمان تروریستی پ ک ک در شمال عراق منهدم شد

 

یک غار 14 اتاقی متعلق به اعضای سازمان تروریستی پ ک ک در نتیجه عملیات پنجه – رعد و پنجه – صاعقه در شمال عراق، با مهماتی که داخلش بود، منهدم شد.

وزارت دفاع ملی در حساب سایتهای اجتماعی، تصاویری از لحظه انهدام غار و مهمات را منتشر کرد.

در پیامی که به همراه این تصاویر منتشر گردید، گفته شد: "فعالیتهای تجسس و نابودی با عملیاتهای پنجه – رعد و پنجه – صاعقه، بدون وقفه ادامه دارد. در یک غار 14 اتاقه متعلق به سازمان تروریستی پ ک ک تعداد بسیاری نیز مهمات کشف شده و همه یکجا منهدم شدند."خبرهای مرتبط