داانشجویان آذربایجانی اظهارات بایدن درباره وقایع 1915 را محکوم کردند

گروه‌هایی که به‌ اصطلاح نسل‌کشی ارامنه را سیاسی کرده‌اند حتی کوچکترین اشاره‌ای به جرایم غیرانسانی ارامنه علیه آذربایجان نکرده‌اند.

1628146
داانشجویان آذربایجانی اظهارات بایدن درباره وقایع 1915 را محکوم کردند

تورال عیسی‌بیگلی، رئیس انجمن فرهنگ و همیاری دانشجویان آذربایجانی دانشگاه کاستامونو با بیان اینکه به‌اصطلاح نسل کشی خواندن وقایع سال 1915 توسط بایدن یک تصمیم سیاسی است، اظهار داشت: گروه‌هایی که به‌اصطلاح نسل‌کشی ارامنه را سیاسی کرده‌اند حتی کوچکترین اشاره‌ای به جرایم غیرانسانی ارامنه علیه آذربایجان نکرده‌اند.

عیسی‌بیلی افزود: به‌اصطلاح نسل کشی ارامنه تنها ابزاری برای فشار سیاسی و استاندارد دوگانه است.

وی با بیان اینکه وقایع تاریخی باید توسط مورخین بررسی شود، گفت: هدف اگر بررسی وقایع تاریخی به شکل بیطرفانه است، این وقایع تاریخ نباید به عنوان ابزار فشار و آمال سیاسی قرار بگیرند.خبرهای مرتبط