پاکستان دستیابی به تویتتر، فیسبوک، یوتیوب، واتساپ و تلگرام را متوقف کرد

پاکستان دستیابی به تویتتر، فیسبوک، یوتیوب، واتساپ و تلگرام را به مدت 4 ساعت متوقف کرد

1622585
پاکستان دستیابی به تویتتر، فیسبوک، یوتیوب، واتساپ و تلگرام را متوقف کرد

پاکستان دستیابی به تویتتر، فیسبوک، یوتیوب، واتساپ و تلگرام را به مدت 4 ساعت متوقف کرد.

وزارت کشور پاکستان در راستای تقاضای آژانس ارتباطات پاکستان، هه محیط های مجازی اجتماعی و ارسال پیام چون تویتتر، فیسبوک، یوتیوب، واتساپ و تلگرام را از ساعت 11 الی 15 متوقف کرد.

طی بیانیه صادره در این رابطه، گفته شد که آژانس این درخواست را به شکلی فوری اعلام کرد ولی دررابطه با دلیل این درخواست اطلاعاتی ارائه نشد.

یک مسئول که نامش اعلام نگردید، ابراز داشت که برای حفاظت از امنیت و ترتیب دولتی، دستیابی به این سایتها متوقف شده است.خبرهای مرتبط