گفتگوی تلفنی امیر قطر و پادشاه عربستان سعودی

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ضمن تماس تلفنی با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، آغاز ماه مبارک رمضان را به وی تبریک گفت

1620122
گفتگوی تلفنی امیر قطر و پادشاه عربستان سعودی

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ضمن تماس تلفنی با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، آغاز ماه مبارک رمضان را به وی تبریک گفت. 

به گزارش خبرگزاری SPA عربستان سعودی، امیر قطر با پادشاه عربستان سعودی تماس تلفنی برقرار کرده است. 

در این مکالمه تلفنی، امیر قطر آغاز ماه رمضان را به پادشاه سلمان عربستان سعودی تبریک گفته و سلمان نیز به امیر قطر تبریک گفته است.

این گفتگو، اولین گفتگوی تلفنی دو رهبر پس از مصالحه خلیج بود.

 

 

 خبرهای مرتبط