ضبط خانه‌های مردم حسکه از سوی تروریست‌ها

استان حسکه در شمال‌شرقی سوریه تحت اشغال سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب " ی.پ.گ/پ.ک.ک " قرار دارد

1615164
ضبط خانه‌های مردم حسکه از سوی تروریست‌ها

سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب " ی.پ.گ/پ.ک.ک "  در مرکز استان حسکه در شمال‌شرقی سوریه بنابه درخواست نیروهای آمریکایی 1500 واحد مسکونی متعلق به غیرنظامیان را تخلیه و ضبط نمود.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع محلی، سازمان تروریستی " ی.پ.گ/پ.ک.ک "  بمنظور پنهان کردن فعالیت‌های تروریستی خود در محوطه ورزشی واقع در به اصطلاح پایگاه نظامی خود در حسکه، این منطقه را از غیرنظامیان پاکسازی می‌کند.

تروریست‌های وابسته به این سازمان تجزیه‌طلب که از نیروهای آمریکایی در این راستا دستور می‌گیرند، با ادعای دلایل امنیتی، 15 ساختمان متعلق به غیرنظامیان را ضبط کردند.

این ساختمان‌ها در مرکز استان حسکه و در نزدیکی بناهای مورد استفاده از سوی نیروهای آمریکایی و سازمان تروریستی " ی.پ.گ/پ.ک.ک "  واقع گردیده‌اند.

تروریست‌ها با شلیک گلوله غیرنظامیانی را که نمی‌خواستند خانه‌های خود را ترک کرده و یا با خواسته عناصر تروریستی مخالفت کردند، به ترس و هراس واداشتند.

سازمان تروریستی عیلرغم وعده و وعیدهای مربوط به پرداخت غرامت به صاحبان این مراکز مسکونی، از عمل به تعهدات خود امتناع می‌ورزند.

ساختمان‌های مذکور که هر کدام حدود 20 سال پیش ساخته شدند، از پنج طبقه متشکل بوده و در آپارتمان‌هایی که تخلیه شدند، حدود 1500 نفر زندگی می‌کرد.

شایان ذکر است : سازمان تروریستی " ی.پ.گ/پ.ک.ک "  به همراه نیروهای آمریکایی از مجتمع ورزشی واقع در مرکز استان حسکه ، برخی بناها و قرار گاه نظامی واقع در این محوطه مشترکا استفاده می‌کند.خبرهای مرتبط