حسن توران، رئیس جدید جبهه ترکمن‌های عراق

حسن توران معاون رئیس جبهه ترکمن‌های عراق، به عنوان رئیس حزب انتخاب شد

1610008
حسن توران، رئیس جدید جبهه ترکمن‌های عراق

حسن توران معاون رئیس جبهه ترکمن‌های عراق، به عنوان رئیس حزب انتخاب شد.

طبق تصمیمی که در جلسه هیأت اجرایی جبهه ترکمن‌های عراق در کرکوک گرفته شد، تغییراتی در مدیریت حزب ایجاد شد.

بر این اساس حسن توران معاون رئیس جبهه ترکمن‌های عراق، به عنوان رئیس این حزب که از سال 2011 به رهبری ارشد صالحی اداره می‌شود منصوب شد.

هشام بایراکتار به عنوان معاون اول رئیس جبهه ترکمن‌های عراق و هیتم مختار اوغلو به عنوان معاون دوم رئیس جبهه انتخاب شدند.

 خبرهای مرتبط