ادامه پنجمن دور نشست‌های کمیته تدوین قانون اساسی سوریه

این نشست‌ها در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود

1572438
ادامه پنجمن دور نشست‌های کمیته تدوین قانون اساسی سوریه

پنجمین دور نشست‌های کمیته قانونی اساسی سوریه در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ادامه دارد.

ریاست سومین روز این نشست‌ها با مشارکت اعضای هئیت منسوب به نمایندگان رژیم اسد، نهادهای مدنی و گروه‌های مخالف که هر کدام از نمایندگان 15 نفره موسوم به گروه کوچک متشکل بوده و از تدوین قانون اساسی جدید سوریه مسئول هستند، را گئیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه بر عهده دارد.  

مخالفین سوری به مذکرات فشرده خود در خصوص " اصول اساسی قانون اساسی" که محور اصلی پنجمین دور این نشست‌ها را تشکیل می‌دهد،ادامه می‌دهند.

مذاکرات پنجمین دور نشست‌های کمیته قانون اساسی که بدون حضور خبرنگاران برگزار گردید، روز جمعه 29 ژانویه پایان خواهدیافت.

انتظار می‌رود،گئیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در همان روز کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داده و در مورد تاریخ و دستورکار دور بعدی این نشست‌ها اطلاعاتی ارائه کند.

گئیر پدرسون در کنفرانس مطبوعاتی 22 ژانویه از طرفین خواستار آغاز تدوین قانون اساسی جدید سوریه شده‌بود.خبرهای مرتبط