امضا توافق‌نامه توسعه میدان نفتی در دریای خزر میان آذربایجان و ترکمنستان

آذربایجان و ترکمنستان در مورد انجام عملیات مشترک در میدان نفتی تحت عنوان "دوستی" واقع در دریای خزر توافق کردند.

1568524
امضا توافق‌نامه توسعه میدان نفتی در دریای خزر میان آذربایجان و ترکمنستان

جیحون بایرام‌اف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با رشید مرداف همتای خود در ترکمنستان دیدار و توافق‌نامه اکتشاف، بهره برداری و استفاده از بستر "دوستی" توسط دو کشور را امضا کرد.

الهام علی‌یف، رئیس جمهور آذربایجان و قربان‌قلی بردی محمد‌اف، رئیس جمهور ترکمنستان نیز در مراسم امضای قرارداد از طریق ویدئو کنفرانس شرکت کردند.

مسئله این میدان نفتی که در ترکمنستان با نام "سردار" و در آذربایجان "کپز" شناخته می‌شود، متعلق به کدام کشور است و نحوه عملکرد آن، سالها باعث ایجاد مشکلات دیپلماتیک بین دو کشور شده است.

بر اساس اخبار منتشره، تخمین زده می‌شود که ذخایر نفتی موجود در این بستر که درست در وسط محدوده آذربایجان و ترکمنستان در دریای خزر واقع شده، تقریباً 60 میلیون تن می باشد.خبرهای مرتبط