اعتراض به تعلیق رسیدگی به دعوی فساد مالی نتانیاهو

در تظاهرات اعتراض‌آمیز هفت نفر بازداشت شدند

1563119
اعتراض به تعلیق رسیدگی به دعوی فساد مالی نتانیاهو

در تظاهرات اعتراض‌آمیز به موکول شدن دعوی رسیدگی به فسادهای مالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعلت قرنطینه ناشی از کوویدـ19، هفت نفر بازداشت شدند.

در این تظاهرات که از سوی یک گروه موسوم به " نخست وزیر جرم " سازماندهی گردید، عده کثیری تظاهرکننده در ساعات بامداد با حمل مشعل و پرچم‌ها در مقابل ساختمان نخست‌وزیری در بیت المقدس غربی تجمع کردند.

 تظاهرات کنندگان ضمن اعتراض به موکول شدن رسیدگی به دعوی فساد مالی نتانیاهو که قرار بود امروز انجام گیرد، بعلت محدودیت‌های ناشی از شیوع کوویدـ19 در مقابل ساختمان نخست‌وزیری آتش روشن کردند.

در اطلاعیه‌ای که بنام این گروه قرائت گردید، ضمن اشاره به اتهامات علیه نتانیاهو در دعوی فساد مالی، نخست وزیر دعوت به استعفا گردید.

در این اطلاعیه ضمن یادآوری اینکه علیرغم محدودیت‌های ناشی از کوویدـ19 دادگاه‌ها باز هستند اعلام گردید: تعلیق رسیدگی به دعوی فساد مالی نتانیاهو بعلت قرنطینه غیرقابل قبول است.

بین تظاهرات‌کنندگان و نیروهای انتظامی زد و خوردهای بوقوع پیوسته و هفت تظاهرات‌کننده بازداشت گردید.

دادگاه منطقه بیت‌المقدس متعلق به اسرائیل که در بیت‌المقدس شرقی تحت اشغال قرار دارد، دومین دعوی رسیدگی به فساد مالی نتانیاهو را که قرار بود، امروز انجام گیرد، بعلت محدودیت‌های کرونایی به 8 فوریه موکول کرده‌بود.      خبرهای مرتبط