دیدار رئیس سرویس امنیت دولتی آذربایجان با مدیر سرویس امنیت ملی ارمنستان

علی نقی‌یف رئیس سرویس امنیت دولتی آذربایجان و آرمن آبازیان مدیر سرویس امنیت ملی ارمنستان در طول هفته گذشته دو بار دیدار کرده و در مورد مسائل امنیتی در مرز دو کشور و قره‌باغ کوهستانی گفتگو کردند

1561492
دیدار رئیس سرویس امنیت دولتی آذربایجان با مدیر سرویس امنیت ملی ارمنستان

علی نقی‌یف رئیس سرویس امنیت دولتی آذربایجان و آرمن آبازیان مدیر سرویس امنیت ملی ارمنستان در طول هفته گذشته دو بار دیدار کرده و در مورد مسائل امنیتی در مرز دو کشور و قره‌باغ کوهستانی گفتگو کردند.

در اطلاعیه ارائه شده توسط سرویس امنیت دولتی آذربایجان، گزارش شده است که نقی‌یف و آبازیان برای اولین بار در 8 ژانویه در منطقه حائل بین جمهوری خودمختار نخجوان و ارمنستان و در 10 ژانویه در منطقه مرزی نزدیک به استان سونیک ارمنستان دیدار کردند.

اعلام شد که فرماندهان خدمات مرزی دو کشور نیز در آخرین نشست حضور داشتند.

در این بیانیه اشاره شد كه در جلسات، مواردی از جمله بررسی حوادث در مرز مشترک دو كشور، امنیت قره‌باغ و سایر مناطق آزاد شده از سوی ارتش آذربایجان، تعیین محل اجساد دفن شده در مناطق درگیری و تبادل اسرا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

 خبرهای مرتبط