تغییر"روز پیروزی" آذربایجان به دلیل مصادف شدن با روز یادبود آتاتورک

رئیس جمهوری آذربایجان تاریخ 10 نوامبر که قبلا به عنوان "روز پیروزی" تعیین شده بود را به دلیل تصادم با تاریخ درگذشت مصطفی کمال آتاتورک، به تاریخ 8 نوامبر، روز آزادی شوشا، تغییر داد.

1539116
تغییر"روز پیروزی" آذربایجان به دلیل مصادف شدن با روز یادبود آتاتورک

الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان  تاریخ 10 نوامبر که قبلا به عنوان "روز پیروزی" تعیین شده بود را به دلیل تصادم با تاریخ درگذشت مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، به تاریخ 8 نوامبر، روزی که شوشا از اشغال آزاد شد، تغییر داد.

طبق بیانیه منتشر شده از سوی نهاد رئیس جمهور آذربایجان، نخست تاریخ ۱۰ نوامبر، روزی که ارمنستان شکست را پذیرفت، از سوی الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان به عنوان "روز پیروزی" اعلام شده بود. اما با توجه به اینکه، تاریخ اعلام شده مصادف با درگذشت آتاتورک و بعبارتی دیگر روز یادبود این شخصیت بزرگ جمهوری ترکیه و جهان ترک است، روز پیروزی آذربایجان به روز هشتم نوامبر، یعنی روز فتح شوشا تغییر تاریخ داده شد.

در این بیانیه تأکید شده، آتاتورک که نامش می بایست با حروف زرین بر تاریخ جهان نوشته شود آذربایجان را با جان و دل دوست داشت و در مورد آذربایجان چنین گفته است:"شادی آذربایجان شادی ماست ، غم آذربایجان غم ماست". 

بر طبق این بیانیه خاطرنشان شده که الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان با در نظر گرفتن اینکه 10 نوامبر روز بزرگداشت یاد و خاطره آتاتورک است، تصمیم به تغییر تاریخ "روز پیروزی" گرفت.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه آزادسازی شوشا، به عنوان مروارید قره باغ که برای هر آذربایجانی شهری بسیار ارزشمند است و رهایی این شهر نقش تعیین کننده ای در سرنوشت جنگ داشت و در عمل منجر به شکست ارمنستان و توقف عملیات نظامی شد، تصریح شده است که روز پیروزی آذربایجان، به عنوان روز آزادی شوشا اعلام می شود.

ارمنستان پس از آزادشدن 5 شهر، 4 بخش و 286 روستا در طی عملیات 44 روزه توسط ارتش آزادیبخش آذربایجان، شکست قطعی خود را پذیرفت.

به این ترتیب ارمنستان توافق نامه‌ای را در 10 نوامبر امضا کرد و پذیرفت که استان های اشغالی آغدام، لاچین و کلبجر را تخلیه کند.خبرهای مرتبط